خدمات

خدمات حسابداری،حسابرسی و انواع مشاوره مالی , مالیاتی و بانکی

مشاوره و انجام کلیه امور مالیاتی

مالیات

چالشهای مالیاتی پیش روی شرکتها

حسابداری

حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و بازرگانی و پیمانی

حسابرسی

حسابرسی

خدمات حسابرسی و تهیه صورتهای مالی

تنظیم اسناد و دفاتر رسمی

دفتر نویسی

حضور در دفاعیه ی شرکت ها

مشاروه امور مالیات


تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی بستن حسابها، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی شرکتها و مشاغل مدیریت مالی و نظارت بر چرخه حسابداری کارفرما مشاوره مالیاتی، مشاوره حسابداری، و مشاوره مالی تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده و اخذ گواهینامه ارزش افزوده گزارشات مالیاتی خرید و فروش ارزش افزوده تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده نحوه رسیدگی مالیاتی بررسی گزارشات ممیز اعتراض به برگ تشخیص، رای هیات بدوی و تجدید نظر تهیه لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی

تماس با ما

مشاوره امور مالیاتی

02176263716


مشاوره امور مالیاتی